Back

Co się dzieje w Krakowie w ramach VeloMałopolska?

Co się dzieje w Krakowie w ramach VeloMałopolska?

Wały wiślane w Tyńcu w roku 2011
Ponieważ często o to pytacie, przedstawiamy w skrócie obraz tego, to co aktualnie “dzieje się” w temacie rozwoju tras VeloMałopolska na terenie Miasta Krakowa.

Dla przypomnienia - miasto wojewódzkie wyłączone jest z projektu budowy tras Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych jakie realizuje dla Województwa Małopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Takie są zależności podziału administracyjnego, więc zapewnienie ciągłości sieci VeloMałopolska na terenie Krakowa zostało pozostawione władzom miasta i podległych mu jednostek.

Jak to wygląda na tą chwilę: 

Wiślana Trasa Rowerowa

  • Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka. Tu niestety nadal trwa etap projektowy i aktualnie oczekuje się na wydanie zgód przez Wody Polskie na nowy przebieg. Start budowy przeciągnie się prawdopodobnie na rok 2020.

  • Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (opracowana jest koncepcja). Czekamy na przetarg na finalny projekt/budowę, więc w naturze pojedziemy po niej nie wcześniej jak za 2-3 lata.  Na tą chwilę musi nam wystarczyć "rynna" na schodkach z Al. Pokoju na wały wiślane. 

  • Chodzą słuchy, że coś zaczyna się dziać w temacie Wzgórza Grodzisko oraz odcinka wzdłuż Podbipięty do mostu Wandy. Musimy poczekać na koncepcję i później na projekt / budowę. 

  • W tym roku powinien zacząć się zaplanowany przez Wody Polskie remont prawobrzeżnych wałów wiślanych od Skawiny do Tyńca. Finalne powstanie trasy to prawdopodobnie lata 2020/21.

  • Remont odcinka prawobrzeżnych wałów wiślanych od mostu Wandy do Niepołomic (gdzie teraz zaczyna się gotowe 110 km WTR). W tym roku czekamy na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, finał prac 2021/22 (?).

Pozostałe trasy wzdłuż rzek (m.in. VeloRudawa)
W opracowaniu przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jest też ponoć projekt „Wisła łączy” w ramach którego zakładana jest rewitalizacja Bulwarów Wiślanych (WTR) oraz budowa ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów (Rudawa, Wilga, Białucha, Dłubnia). Obecnie jest to w fazie przygotowawczej i zbierane są wszystkie niezbędne informacje i uwarunkowania środowiskowe oraz przyrodnicze. 

EuroVelo11 / Velo Natura
Planowany remont ul. Kocmyrzowskiej od. ul Darwina do granicy miasta (wzdłuż której ma biec EV11) niestety “spadł” na kolejny rok i to też nie jest pewne, czy faktycznie ruszy w 2020. Dodatkowo planowana jest budowa węzła Grębałów w ciągu S7 zapewniający połączenie drogi krajowej z ulicami Kocmyrzowską i Łowińskiego. W ramach prac ma powstać m.in. nowy wiadukt tramwajowy, a ten obecnie wykorzystywany ma posłużył właśnie pieszym i rowerzystom. Obecnie trwają prace projektowe, a termin zakończenia przypada na początek 2022 roku.  

VeloPrądnik
Tu mamy najmniej informacji. W każdym razie tu trzeba poczekać na budowę nowej linii tramwajowej na Górkę Narodową oraz równoległej Trasy Wolbromskiej. Być może ruszy ona na jesień br.  

Jak tylko pojawią się jakieś nowe informacje - będziemy informować na bieżąco.