Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon na Pustyni Błędowskiej

Piaski Pustyni Błędowskiej
Zapraszamy do subskrybowania kanału YouTube Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon! Edukatorzy centrum przygotowują filmy w ramach cyklu „Naukowiej w podróży” promujące atrakcje turystyczne Małopolski i związane z nimi ciekawostki naukowe.

Pierwszy film jest już dostępny, a dotyczy Pustyni Błędowskiej. Razem z twórcami serii dowiemy się skąd pustynia się wzięła, jakie rośliny i zwierzęta możemy zauważyć krocząc przez ten wyjątkowy teren. Nie zabraknie również wrażeń podczas wytwarzania na piasku „węży faraona” czy „perunowych strzałek” i innych eksperymentów naukowych wyjaśniających zjawiska chemiczne.