Back

Skała, skałki i dwory

Skała, skałki i dwory

Skała, skałki i dwory
Skała – Nowa Wieś (2 km) – Minoga (4 km) – Wysocice (12 km) – Glanów (22 km) – Imbramowice (28 km) – Tarnawa (32,5 km) – Grodzisko (40 km) – Skała (43 km)
Skala trudności: For intermediates
Types of trails: Cycle
Długość szlaku: 43
Skała Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska, Małopolska
Tourist subregion: Krakowski
Play Play